Αρχική

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του νευρολογικού ιατρείου.

Ο χαρακτήρας της νευρολογικής νόσου, σύνθετος και πολυεπίπεδος από τη φύση του αφού αντανακλάται σε αυτόν η πολυπλοκότητα της οργανωτικής δομής και λειτουργίας του νευρικού συστήματος, αποτελεί από μόνος του μια πρόκληση που πρέπει να κατευθύνει τον γιατρό σε απαιτητικές διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις. Προσανατολισμένη σε αυτήν την κατεύθυνση, η δραστηριότητα στο ιατρείο μου ακολουθεί τις πλέον σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές κατευθυντήριες οδηγίες και ταυτόχρονα βελτιστοποιεί την καθημερινή κλινική πράξη με τη χρήση εξειδικευμένων νευροφυσιολογικών και ηχονευρογραφικών τεχνικών.

τι μπορούμε να κάνουμε για την υγεία σας

Υπηρεσίες