Εργαστήρια

Ηλεκτρομυογραφίαςκαι Νευρικής Αγωγιμότητας

τι είναι η ηλεκτρομυογραφία

Πρόκειται για εξέταση με την οποία καταγράφεται και αναλύεται η ηλεκτρική δραστηριότητα που παράγουν οι μύες σε συνθήκες σύσπασης και ηρεμίας. Για το σκοπό αυτό συνήθως χρησιμοποιούνται ειδικά καταγραφικά ηλεκτρόδια που μοιάζουν με τις βελόνες του βελονισμού.

Ηλεκτροεγκεφαλογραφικό

τι είναι το εγκεφαλογράφημα

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος απαρτίζεται απο δισεκατομμύρια νευρικά κύτταρα τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους με μικροσκοπικά ηλεκτρικά ρεύματα. Για την καταγραφή χρησιμοποιούνται ειδικά ηλεκτρόδια που τοποθετούνται στο δέρμα του τριχωτού της κεφαλής..

Νευροϋπερηχογραφικό

τι είναι το Διακρανιακό Doppler;

Το διακρανιακό Doppler (TCD) είναι μία μέθοδος που χρησιμοποιεί υπερήχους χαμηλής συχνότητας (1,5 – 2,5 MHz) για την καταγραφή και την μελέτη των χαρακτηριστικών της αιματικής ροής στις μεγάλες αρτηρίες του εγκεφάλου.

 

Προκλητών Δυναμικών

τι είναι τα προκλητά δυναμικά;

Όταν κάποιο άτομο εκτεθεί σε συγκεκριμένα εξωτερικά ερεθίσματα προκαλούνται , λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου αργότερα , μικροσκοπικά ηλεκτρικά δυναμικά σε διάφορα σημεία του νευρικού συστήματος όπως ο εγκεφαλικός φλοιός, το στέλεχος και ο νωτιαίος μυελός.

Διακρανιακού Μαγνητικού Ερεθισμού

τι είναι ο διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός;

Πρόκειται για ηλεκτροφυσιολογική μέθοδο που χρησιμοποιείται για το μη επεμβατικό ερεθισμό συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφαλικού φλοιού επιλεγμένων κατάλληλα απο τον γιατρό ανάλογα με την εγκεφαλική λειτουργία που πρόκειται να μελετηθεί.