Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας και Νευρικής Αγωγιμότητας

Τί είναι το Ηλεκτρομυογράφημα;

Πρόκειται για εξέταση με την οποία καταγράφεται και αναλύεται η ηλεκτρική δραστηριότητα που παράγουν οι μύες σε συνθήκες σύσπασης και ηρεμίας. Για το σκοπό αυτό συνήθως χρησιμοποιούνται ειδικά καταγραφικά ηλεκτρόδια που μοιάζουν με τις βελόνες του βελονισμού. Η ανάλυση του καταγραφόμενου ηλεκτρικού σήματος (σε συνδυασμό με την μελέτη των ταχυτήτων νευρικής αγωγής) αποδίδει σημαντικές διαγνωστικές πληροφορίες για πολλά νευρομυικά νοσήματα όπως π.χ. πολυνευροπάθειες, περιφερικές μονονευροπάθειες, ριζοπάθειες, νόσος κινητικού νευρώνα, μυοπάθειες. Με τα σύγχρονα εύκαμπτα και λεπτά βελονοειδή ηλεκτρόδια μίας χρήσεως, η εξέταση είναι σχεδόν ανώδυνη και απόλυτα ασφαλής.
Ηλεκτρομυογραφικά διαγράμματα
Ηλεκτρομυογραφικά διαγράμματα
Ηλεκτρομυογράφημα
Ηλεκτρομυογράφημα
Κινητική ταχύτητα αγωγής
Κινητική ταχύτητα αγωγής
κινητική ταχύτητα αγωγής
Υπολογισμός κινητικής ταχύτητας αγωγής

Τι είναι η μελέτη νευρικής αγωγιμότητας;

Είναι ηλεκτροφυσιολογική εξέταση που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των ταχυτήτων με τις οποίες μεταφέρονται τα ερεθίσματα κατά μήκος των νευραξόνων. Εάν το νεύρο που εξετάζεται είναι αισθητικό τότε μιλάμε για αισθητική ταχύτητα αγωγής και αντίστοιχα για κινητική ταχύτητα εάν πρόκειται για κινητικό νεύρο. Οι ταχύτητες αυτές μειώνονται σημαντικά σε μια πληθώρα παθήσεων του περιφερικού νευρικού συστήματος όπως π.χ. πολυνευροπάθειες, μονονευροπάθειες, παθήσεις νευρικών πλεγμάτων, σύνδρομο Giullain - Barre, και σύνδρομα παγίδευσης περιφερικών νεύρων.