Εργαστήριο Προκλητών Δυναμικών

Τι είναι τα προκλητά δυναμικά ;

Όταν κάποιο άτομο εκτεθεί σε συγκεκριμένα εξωτερικά ερεθίσματα προκαλούνται , λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου αργότερα , μικροσκοπικά ηλεκτρικά δυναμικά σε διάφορα σημεία του νευρικού συστήματος όπως ο εγκεφαλικός φλοιός, το στέλεχος και ο νωτιαίος μυελός. Ετσι όταν ερεθίζονται τα μάτια με ένα οπτικό ερέθισμα (π.χ. λάμψεις φωτός) καταγράφεται ένα οπτικό προκλητό δυναμικό στον εγκεφαλικό φλοιό, όταν ερεθίζονται τα αυτιά με έναν ακουστικό τόνο καταγράφονται ακουστικά προκλητά δυναμικά στο στέλεχος και στο φλοιό ενώ όταν ερεθίζεται με ηλεκτρικό ρεύμα ένα αισθητικό νεύρο (π.χ. στο χέρι) καταγράφονται σωματοαισθητικά προκλητά δυναμικά στο νωτιαίο μυελό, στο στέλεχος, στο θάλαμο και στο φλοιό. Τα προκλητά δυναμικά ουσιαστικά ''ιχνηλατούν'' τη διαδρομή που ακολουθεί το ερέθισμα (οπτικό, ακουστικό, ηλεκτρικό) απο το αισθητήριο όργανο (μάτι, αυτί, νεύρο) μέχρι την αντίστοιχη περιοχή του εγκεφαλικού φλοιού αφήνοντας και από ένα ηλεκτρικό δυναμικό σε κάθε κομβικό σταθμό της διαδρομής.Τα παραπάνω είδη προκλητών δυναμικών χρησιμοποιούνται συχνότερα στην καθημερινή κλινική πράξη αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα που έχουν όμως ερευνητικές ή περιορισμένες κλινικές εφαρμογές.
προκλητικά δυναμικά
προκλητικά δυναμικά
προκλητικά δυναμικά
πάνω : φυσιολογικό οπτικό προκλητό δυναμικό
κάτω : το οπτικό προκλητό δυναμικό εμφανίζεται με καθυστέρηση σε ασθενή με κατά πλάκας σκλήρυνση

Που χρησιμοποιούνται τα προκλητά δυναμικά;

Επειδή τα προκλητά δυναμικά ελέγχουν τις διαδρομές που ακολουθούν τα αισθητικά ερεθίσματα μέσα στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα , χρησιμοποιούνται διαγνωστικά σε πολλά νευρολογικά νοσήματα μεταξύ των οποίων η σκλήρυνση , τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια , η οπισθοβολβική νευρίτιδα , το ακουστικό νευρίνωμα , οι βλάβες των νωτιαίων ριζών και του νωτιαίου μυελού.