Σύνδεσμοι

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

http://www.enee.gr (Ελληνική Νευρολογική Εταιρία)
http://www.hcns.gr (Ελληνική Εταιρία ΗΕΓ/φιας και Κλινικής Νευροφυσιολογίας)
http://www.aan.com (American Academy of Neurology)
http://www.eaneurology.org (European Academy of Neurology)
http://www.ilae.org (International League Against Epilepsy)
http://www.movementdisorders.org (International Parkinson & Movement Disorders Society)
http://www.ectrims.eu (European Committee for Treatment & Research in Multiple Sclerosis)